JÉZUS KRISZTUS

JÓHÍREI

5 EGYSZERŰ LÉPÉSBEN

1

A MENNYORSZÁG EGY INGYEN AJÁNDÉK.
NEM LEHET KIÉRDEMELNI.

*

Képzeld el, hogy ma reggel van a születésnapod! Az édesanyád meglep egy drága ajándékkal - a legújabb iPhone telefonnal. "Hűha! Köszi, anyu!" - mondod édesanyádnak. Ez után kiveszel egy kis pénzt a zsebedből, hogy azt odaadd neki. Ha fizetsz érte, akkor valóban ajándék? Nem. Emellett édesanyád kifizetése sértő is lehet.

Vagy mondjuk azt, hogy egy édesapa bátorítani akarja tinédzser lányát arra, hogy dolgozzon keményen az iskolába, ezért azt mondja, hogy: "Ha csak ötösöd lesz évvégén, akkor veszek neked egy autót karácsonyra!"

Az év végén a lány bizonyítványába valóban csak ötösök vannak, ezért az édesapa vesz neki egy autót, ahogy ígérte. Ez ajándéknak számít? Nem, mert ez a teljesítmény jutalmazása.

Az ajándék, amit ingyen adunk és kapunk. Ha fizetni kell érte, vagy valami mást kell tenni érte, akkor az nem ajándék.

A Biblia azt mondja, hogy a Mennyország (vagyis az örök élet) egy ingyen ajándék:

Mert egyedül Isten kegyelme tette lehetővé, hogy a hitetek által üdvösségre jussatok. Ez nem a ti érdemetek, hanem Isten ajándéka! Nem a jó cselekedetek eredménye, hogy senki ne dicsekedhessen.

Efézusiakhoz 2,8-9

A bűn szolgálatáért járó bér a halál, Isten kegyelmének ingyen ajándéka ellenben az örök élet — Urunkban, Krisztus Jézusban.

Rómaiakhoz 6,23

Senki sem érdemli meg a Mennyországot, ahogy senki sem dolgozhat meg érte.

Ez pedig azért van, mert…

2

AZ EMBER BŰNBE ESETT.
NEM MENTHETI MEG ÖNMAGÁT.

*

Mondjuk azt, hogy éppen rántottát csinálunk, amihez hat tojás kell. Egyesével feltörjük a tojásokat, a tojássárgáját pedig egy edénybe tesszük. Hirtelen azt vesszük észre, hogy be kell fogni az orrunkat; az utolsó tojás megromlott.

Nincs más választás, ki kell dobni, hiszen hiába van öt jó tojás az edénybe, az egy darab romlott tojás mindent elront.

Családunknak nem szolgálnánk fel olyan rántottát, ami szennyeződött lett egy romlott tojástól; éppen ezért nem vihetünk a szent Isten elé egy olyan életet, amit bepiszkított akár csak egyetlen bűn is, majd azt várjuk el, hogy fogadja el.

Isten elvárásai igen magasak. Számára a düh egyenlő a gyilkossággal; a szexuális vágyak pedig a házasságtöréssel. A bűn nemcsak az, amit teszünk - az is bűn, amit gondolunk, mondunk vagy éppen nem csinálunk, amennyiben az nem felel meg Isten tökéletes elvárásainak.

Hiszen minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön.

Rómaiakhoz 3,23

"De én egy jó ember vagyok. Gondoskodom családomról. Önkéntes munkát végzek. Nem lopom és nem bántok senkit. Ezek után biztos megérdemlem a Mennyországot, nemde?" - kérdezed magadtól.

Ha azzal akarsz a Mennyországba jutni, hogy jó életet élsz, Jézus szavai alapján ennyire kell jó életet élned:

Legyetek tehát tökéletesek, mint ahogy Mennyei Atyátok tökéletes!

Máté 5,48

Az juthat be a Mennyországba, aki tökéletes mind a gondolataiban, mind a tetteiben. Tehát annyira jónak kell lenni, mint amilyen Isten. Ez pedig lehetetlen egy ember számára.

Ezért tehát a jó tettek nem menthetnek meg bennünket, mert…

3

ISTEN IGAZSÁGOS ÉS SZERET BENNÜNKET.

*

Képzeljük el, hogy egy kétségbeesett férfi úgy dönt, hogy kirabol egy bankot. Odasétál a bankpénztároshoz, rászegezi pisztolyát és pénzt követel.

A megrémisztett bankpénztáros odaadja a pénzt.

Gyorsan belegyömöszöli a pénzt egy szemeteszsákba, majd kirohan a kijárat felé. Azonban a futás közben megbotlik a szőnyegben és elejti a fegyverét. A bank biztonsági őrei pedig lefogják.

A bíróságon a bíró megkérdező a rablót: "Bűnösnek vallja magát?"

"Igen, bűnösnek." - mondja halkan. Nincs más választása, rengeteg bizonyíték van ellene.

"Bíró Úr! Ez az első törvénysértésem. Nem bántottam senkit. A bank visszakapta az összes pénzét. Legyen szíves, nem felejthetnénk el azt az egészet?" - mondja a rabló.

Igazságos volna a bíró, ha elengedné a rablót? Nem. A bírónak kötelessége a törvény betartatása, ami azt jelenti, hogy meg kell büntetni azt, aki rablást követett el.

Isten még igazságosabb, mint bármely emberi bíró. Nem tudja és nem is fogja elnézni bűneinket.

...Isten maga a szeretet.

János I. könyve 4,8

…de (Isten) bűnt nem hagy büntetés nélkül.

Mózes II. könyve 34,7

Ez a dilemma: Isten maga a szeretet és nem akar megbüntetni minket. De Isten emellett igazságos, ezért pedig meg kell büntetnie bennünket bűneink végett.

Isten megoldotta ezt a dilemmát azzal, hogy elküldte Jézust…

4

JÉZUS ISTEN ÉS EMBER.
MEGBŰNHŐDÖTT BŰNEINKÉRT.

*

Jézus maga Isten emberi testben. Nem csak egy jó ember, egy próféta vagy tanító.

Az Ige hús-vér emberré lett, és közöttünk élt, mi pedig közelről szemléltük a dicsőségét. Igen, a Mennyei Atyától származó egyszülött Fiú dicsőségét, akiben az isteni kegyelem és a valóság teljessége lakik.

János 1,14

Isten szeret bennünket, de gyűlöli bennünk a bűnt. Arra vágyik, hogy közeli kapcsolata legyen velünk, de a bűneink falként megakadályozzák ezt.

A probléma megoldásaként Isten elvette az összes bűnünket - a múltbéli bűneinket, a jelenlegi bűneinket és a jövőbeli bűneinket - és átruházta Jézusra. Ezt követően megbüntette Jézust a bűneinkért.

Mind a saját fejünk után mentünk, szétszéledtünk és eltévedtünk, mint nyájtól a juhok, de az Örökkévaló az ő (Jézus) vállára rakta mindannyiunk vétkeit.

Ézsaiás 53,6

Jézust olyan barbár emberek fogták el, akik megverték és megszégyenítették. Megütötték, megpofozták és leköpték. Széttépték a húsát, ahogy korbácsolták - az ostorra fémdarabokat tettek.

Ahogy az emberek kinevették, egy töviskoronát tettek a fejére, majd kiszögezték egy keresztre.

Amint megbűnhődött az összes bűnünkért, Jézus azt mondta, "Tetelestai.". Ez egy ősi görög szó, amely azt jelenti, "Egészében kifizetve".

Jézus meghalt, de három nappal később Isten feltámasztotta.

Ez azt jelenti, hogy a bűneidet már megbüntették, csak nem a te testeden.

Jézus meghalt a kereszten, majd feltámadt a halálból, hogy megbűnhődjön bűneinkért és biztosítsa helyünket a Mennyországban. Ezt pedig ingyen ajándékként adja nekünk.

A szappan is létezik, de csak akkor tisztítja meg testünket, ha használjuk - az ajándékkal pedig csak akkor élhetünk, ha elfogadjuk azt.

Az ajándékot pedig a hit által fogadjuk el…

5

A HIT EGY KULCS
AMI KINYITJA A MENNYORSZÁG KAPUIT.

*

Egy mentőmellény lóg a falon.

A bankszámlámba való belépéshez be kell írnom a jelszavamat. Sokféle jelszót kipróbálhatok, de csak egy fog működni. A hit az egyetlen jelszó, ami kinyitja a Mennyország kapuit.

De mi is ez a megmentő hit?

A tudós lehet, hogy sok dolgot tud a vízről, azonban ez a tudás nem fogja megmenteni, ha szomjasan a sivatagba kerül. Az Istenben való hit nem megmentő hit.

Útnak indulás előtt lehet Istenhez imádkozni, hogy vigyázzon ránk vagy akár egy vizsga előtt is kérhetünk segítséget. Az, ha csak szükség esetén fordulunk Istenhez nem más, mint átmeneti hit.

A megmentő hit nem annyi, hogy elismerjük isten létezését, az átmeneti hit sem elég. Az igazi megmentő hit azt jelenti, hogy egyedül Jézus Krisztusban bízunk örökre.

Azután kivezette őket, és azt kérdezte: „Férfiak, mit tegyek, hogy üdvözülhessek?”
Pálék így válaszoltak: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülni fogsz te is, meg a családod is.”

Apostolok 16,30-31

Képzeljük el, hogy éppen hajózunk. Hirtelen egy nagy vihar jön. Hatalmas hullámok csapkodják a kis hajódat. Az egyik hullámtól elsüllyed a hajó, te pedig beleesel a jéghideg vízbe, ahol egy fadarabba kapaszkodsz az életedért.

Ezt észreveszi egy hajó és odasiet. A kapitány odamegy a korláthoz, és azt kiabálja: "Hé! Kidobok egy mentőmellényt, kapd el! Majd idehúzunk a hajóhoz!"

Isten ugyan így látja, ahogy fuldokolunk a bűneinkben. Nincs erőnk ahhoz, hogy megmentsük magunkat. Ezért azt mondja nekünk, hogy: "Már dobtam egy mentőmellényt. Úgy hívják, hogy Jézus. Engedd el a fadarabot! Támaszkodj rá és biztonságban leszel!"

Választanunk kell - tovább kapaszkodunk a fadarabba (miközben magunkat próbáljuk menteni) vagy elengedjük és bízunk Jézusban, hogy megment minket.

Jézus az egyetlen módja az örök életnek. Ő Isten egyetlen mentőmellénye. Ahhoz, hogy megkapjuk az örök élet ajándékát, hinnünk kell Jézus Krisztusban.

MÁR ÉRTED?

*

Nem véletlen olvasod ezt. Isten szeret téged! Megbocsátja bűneidet és felajánlja, hogy a tartozz a családjához.

Meg akarod kapni az örök élet ajándékát?

Nem kell semmilyen összetett rituálét követni. Az ajándékot akkor kapod meg, ha kéred.

Ha a válaszod igen, akkor kérlek, mondd el a következő imát:

Kedves Jézus! Bűnös vagyok. Részesülni akarom az örök élet ajándékában. Abban hiszek, hogy Isten fia vagy. Abban hiszek, hogy meghaltál bűneimért. Abban hiszek, hogy feltámadtál. Csakis benned bízok! Köszönöm, Jézus, az örök élet ajándékát! Ámen.

Jézus ezt mondta arról, amit épp csináltál:

Igazán, mondom nektek: aki hisz bennem, annak örök élete van!

János 6,47

Ez azt jelenti, hogy azonnal megkapjuk az örök életet, amint hiszünk benne. Mivel te hiszel benne, te is megkaptad.

Akik viszont befogadták — vagyis akik hisznek benne (Jézusban) —, azoknak mind felhatalmazást és lehetőséget adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Azonban ők nem úgy születtek, ahogyan a gyermekek világra jönnek. Nem az emberi testből származnak, nem testi vágyból, nem a férfi akaratából, hanem magától Istentől születtek.

János 1,12-13

Immár Isten családjába tartozol. Semmi nem változtathatja ezt meg - amint megszületik a csecsemő, nem tudja visszavonni születését.

Isten megbocsátotta a múltat, a jelent és a jövőt. Isten szemében mindig is tiszta leszel! Pont, mint Jézus.

MÁR NEM VAGY A FÉLELEM RABSZOLGÁJA…

Egy gyermek éppen édesapja karjaiban van.

MERT TE

ISTEN GYERMEKE VAGY